NOWI POŚREDNICY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI NA PODKARPACIU
Niedziela 26.03.2023

 NOWI POŚREDNICY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI NA PODKARPACIU

 
Dobiegła końca pierwsza edycja kursu z zakresu pośrednictwa i zarządzania w obrocie nieruchomościami. Kurs realizowany był w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika w obrocie nieruchomościami  i zarządcy nieruchomości zatwierdzonego przez CEPI. Program kursu skupiał się wokół tematów i zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu pośrednika i zarządcy w obrocie nieruchomościami, składał się z części wykładowej (60%) i ćwiczeniowej/praktycznej (40%).
 
Uczestnicy kursu pozyskali wiedzę m.in. z zakresu:
·        pozyskiwania klientów na rynku nieruchomości
·        zawierania umów z klientami
·        czynności prawnych i administracyjnych
·        zarządzania usługami finansowymi oraz technicznymi
·        zarządzania najmem i usługami dodatkowymi
·        zarządzania firmą
 
Uczestnicy ocenili przydatność pozyskanych na kursie informacji na poziomie bardzo dobrym. W 100 % kurs spełnił oczekiwania uczestników. Przekazane przez prowadzących informacje, zdaniem uczestników zdecydowanie pogłębiły ich wiedzę teoretyczną w zakresie poruszonych obszarów tematycznych. 100% uczestników zdecydowanie wykorzysta zdobyte podczas kursu kompetencje     w życiu zawodowym.
 
Kurs zakończył się egzaminem przekazanym do Stowarzyszenia przez PFRN. Egzamin prowadzony był dla dwóch grup zawodowych. Wszyscy uczestnicy przeszli proces egzaminacyjny z wynikiem pozytywnym. Nowym pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości gratulujemy, zapraszamy do Stowarzyszenia.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38225