Rzeszowskie SPON idziemy do przodu
Niedziela 26.03.2023

 Rzeszowskie SPON – idziemy do przodu

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe zasady wykonywania zawodów pośrednika i zarządcy nieruchomości. Pomimo zniesienia obowiązkowych licencji oraz innych wymogów Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami notuje wyraźny wzrost zainteresowania wykonywaniem tych zawodów. Do RSPON należy 144 członków reprezentujących głównie zawód pośrednika ale są również coraz częściej i zarządcy nieruchomości. Tak dużego zainteresowania tematyką zawodową nie notowaliśmy od dawna.

Od początku roku stowarzyszenie we współpracy z Polską Federacją Rynku Nieruchomości realizuje program dydaktyczny mający na celu rozwój naszych zawodów w oparciu europejskie standardy. Dlatego Walne Zebranie Członków RSPON przyjęło w lutym nowy Kodeks Etyki Zawodowej szereg innych istotnych zmian , również personalnych we władzach aby sprostać nowym wymaganiom. Przede wszystkim udało się zorganizować I Kurs na licencjonowanego pośrednika i zarządcę PFRN a już tworzy się nowa grupa chętnych do uczestnictwa w II edycji kursu. Na stronach RSPON można prześledzić  sposób odbycia kursu oraz warunki nadawania licencji PFRN. Jednocześnie nowe czasy wymusiły zmiany statutowe i dodatkowe obowiązki dla chcących pozostać w rejestrze członków jak i chętnych do przystąpienia . Wprowadzono miedzy innymi konieczność odbycia stażu kandydackiego oraz zaostrzono kryteria finansowe pozostawania w rejestrach członkowskich. Z częścią członków musieliśmy się rozstać z różnych powodów i proces ten według kryteriów ustalonych przez Walne Zebranie nadal trwa. Odbywanie szkoleń ustawicznych staje się jedną z najważniejszych powinności naszych członków. Wszystkie te działania idą w kierunku wyższej jakości usług oraz wyróżnienia członków RSPON na rynku zawodów obsługujących rynek nieruchomości na Podkarpaciu i w całym kraju. RSPON jest nadal otwarta na współpracę z wyższymi uczelniami z regionu przy organizacji studiów kierunkowych potwierdzanych wydawaniem licencji przez nasze stowarzyszenie na warunkach ustalonych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

To wszystko sprawia, że z wiarą i spokojem patrzymy w przyszłość. 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38159