UZUPEŁNIENIE SKŁADU ZARZĄDU RSPON
Niedziela 26.03.2023

UZUPEŁNIENIE SKŁADU ZARZĄDU RSPON

 

W dniu 13.02.2014r odbyło się Walne posiedzenie Zarządu RSPON. W wyniku rezygnacji z funkcji Prezesa Marka Biegockiego, został skład Zarządu uzupełniony oraz dokonano zmian w skaldzie Zarządu na czas do końca kadencji, tj. do czerwca 2015r.

Walne Zebranie wybrało:

PREZES – ANNA BARTOSZEK-KUŹNIAR

WICEPREZES – MARIA GAWEŁ

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

TOMASZ SZLOSEK

BARBARA POLANOWSKA

STANISŁAW POGODA

 

Do Walnego zebrania wpłynął wniosek by wszyscy członkowie posiadający zadłużenie wobec RSPON z tytułu nie płacenia składek członkowskich uregulowali swoje zadłużenie w terminie do 31 marca br., gdyż w przeciwnym wypadku zostaną skreśleni z listy członków RSPON, a tym samym pozbawieni zostaną prawa do korzystania z jakichkolwiek uprawnień należnych członkowi zwyczajnemu, tj., [prawa do używania loga RSPON, powoływania się na RSPON, rabatów za szkolenia itp.

 

Walne Zebranie podjęło uchwałę o przyjęcia nowego statutu, zgodnie z wytycznymi ustawy o Gospodarce Nieruchomościami obowiązującej od dnia 01.01.2014r, oraz nowy Kodeks Etyki zawodowej dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Zgodnie z nowym statutem, każdy członek zwyczajny RSPON jest zobowiązany m.in. do

1.   1. Terminowego regulowania wszelkich należności dla RSPON, w tym składek członkowskich

2. 2. Uczestniczenia w minimum 16 godzinach szkolenia w danym roku kalendarzowym, z czego będzie każdy z członków rozliczany przez władze RSPON

3.   3. Powołany został Sąd Koleżeński którego zadaniem będzie rozpatrywanie wszelkich skarg ze strony Klientów na pośredników, zarządców

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38240