SZKOLENIE
Wtorek 21.03.2023

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami serdecznie zaprasza na szkolenie pośredników w obrocie nieruchomościami, które odbędzie się 29.01.2014r. w godz. od 11:00 do 15:00 w Sali  Perłowej (w nowo otwartej części) Hotelu "Prezydencki" ul. Podwisłocze 48 w Rzeszowie pt:

 

„Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na tle zmian wprowadzonych do ustawy o gospodarce nieruchomościami, obowiązująca od 01. 01. 2014r

 

  

PROGRAM SZKOLENIA

  

I.                    Nowe zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie umowy pośrednictwa w świetle niektórych umów zobowiązaniowych K.c. w szczególności zlecenia, o dzieło, agencyjnej.

II.                  Granice swobody określenia zapisów w umowie pośrednictwa na tle klauzul abuzywnych – dla gwarancji odpłatności wykonanych przez pośrednika czynności w obrocie nieruchomościami.

III.                Przykładowe brzmienia umów pośrednictwa, sprzedaży i najmu uwzględniające

zalecenia Komisji Prawnej PFRN.

1)      podmiotowość stron umowy pośrednictwa

2)      przedmiot umowy a zakres czynności pośrednictwa mających wpływ na jej odpłatność

3)      czas trwania umowy : oznaczony, nieoznaczony a kwestia dopuszczenia zapisu w postaci wypowiedzenia czy odstąpienia od umowy

4)      klauzula wyłączności w odniesieniu do art. 550 K.c. w braku jej uszczegółowienia w umowie pośrednictwa

5)      obowiązki stron umowy i skutek ich naruszenia dla realizacji roszczenia zapłaty wynagrodzenia pośrednika

6)      dodatkowe zabezpieczenia umowne przedsiębiorcy promujące profesjonalizm pośrednika i jego szczególną staranność bez względu na formę organizacyjną prowadzonej działalności gospodarczej

 

SYLWETKA PROWADZĄCEGO

 mgr Ewa Maliszczak jest radcą prawnym prowadzącym własną kancelarię od 1990 r.  Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie pod numerem Kr – 420, wcześniej pracowała w przedsiębiorstwach i spółdzielniach na etacie radcy prawnego. Kancelaria specjalizuje się w obrocie nieruchomościami. Była Członkiem założycielem Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w 1993 r., w którym przez dwie kadencje pełniła funkcję skarbnika. Aktywnie uczestniczyła w pracach Komisji Prawnej PFRN w zakresie przygotowania legislacyjnego ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zawodowego wykonywania usług pośrednictwa. Od wejścia w życie ustawy tj. od 1 stycznia 1998 roku pełni funkcję wykładowcy w zakresie szkoleń w regionalnych stowarzyszeniach pośredników na terenie Polski: (Lublin, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Kielce ,Kraków) a także studiów podyplomowych dla pośredników na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest wybitnym fachowcem w zakresie dochodzenia roszczeń przed Sądami w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia pośrednika jak również roszczeń konsumentów w stosunku do pośredników co do prawidłowości zapisów w umowie pośrednictwa.

 

  Wpłata i rejestracja do 24.01.2014 r.:


• dla członków RSPON – 70,00 zł* + 23 % VAT

• dla pracowników biur stowarzyszonych w RSPON – 90,00 zł* + 23 % VAT
• dla pozostałych zainteresowanych – 110,00 zł* + 23 % VAT

 

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnianie formularzy zgłoszeniowych i składanie ich poprzez e-mail: biuro@rspon.pl

 

Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na numer konta: 57 1020 4391 0000 6602 0002 7151 z dopiskiem „Szkolenie 29.01.2014 r.” najpóźniej do 24.01.2014 r. Więcej informacji pod numerem tel. (17) 852 37 84, email: biuro@rspon.pl

 

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 37414