Nadawanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
Niedziela 26.03.2023

 W związku z likwidacją od 1 stycznia 2014 państwowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości informujemy, że Polska Federacja Rynku Nieruchomości wprowadza system nadawania licencji zawodowych dla tych zawodów.

 

Od 1 stycznia 2014 roku PFRN będzie nadawać:

·     Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości,

·     Licencję Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

 

Osoby, które uzyskają licencję będą mogły posługiwać się tytułami, odpowiednio: Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub Zarządca Nieruchomości PFRN. Tytuły zawodów są zastrzeżone przez PFRN w Urzędzie Patentowym.

 

Uzyskanie licencji jest dobrowolne. System licencjonowania PFRN ma na celu regulacje rynku nieruchomości oraz zapewnienie klientom rzetelnej informacji o świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.

 

JAK MOŻNA UZYSKAĆ O LICENCJĘ

Licencja  Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN/Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawa jest osobom, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie.

 

·     POSIADASZ PAŃSTWOWĄ LICENCJĘ POŚREDNIKA LUB ZARZĄDCY:

Osobom posiadającym licencję zawodową uprawniającą do wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami, nadaną w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN/Zarządcy Nieruchomości PFRN  nadawana jest po złożeniu wniosku w formie elektronicznej. Rejestracja odbywać się będzie na stronie REJESTR.PFRN.PL, który zostanie uruchomiony w II połowie grudnia 2013 roku. Osoby te otrzymają licencję Pośrednika/Zarządcy PFRN z takim samym numerem, z jakim mają nadaną państwową licencję. Licencja będzie do pobrania z rejestru po zalogowaniu.

 

·     JESTEŚ NOWĄ OSOBĄ WCHODZĄCĄ DO ZAWODU:

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN/Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest osobom nie posiadającym licencji zawodowej, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie, oraz:

a)  Odbędą zarejestrowany w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kurs Zarządcy Nieruchomości, prowadzony zgodnie z minimum programowym zatwierdzonym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości; (http://www.rspon.pl/podstrona-69-kurs_posrednika_i_zarzadcy_nieruchomosci___nowosc.html)

b)  Złożą egzamin przeprowadzany przez organizatora Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kursu Zarządcy Nieruchomości, zakończony wynikiem pozytywnym.

c)  Złożą wniosek w formie elektronicznej o nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN na stronie:  rejestr.pfrn.pl;

 

·     UKOŃCZYŁEŚ STUDIA I ZALICZYŁEŚ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA/ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 

Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, przy czym studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku i zakończyły nie później niż w 2013 roku oraz odbyły i zaliczyły praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą uzyskać licencję odpowiednio pośrednika lub zarządcy PFRN bez konieczności ukończenia kursu i zdania egzaminu. Muszą zgłosić się do Stowarzyszenia i przedstawić stosowne dokumenty zaświadczające powyższe, czyli dyplom ukończenia studiów oraz dziennik praktyk,  w którym zatwierdzono odbytą praktykę zawodową.  

 

·     UKOŃCZYŁEŚ STUDIA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA/ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 

a)  Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia minimalne wymogi określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2014 roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o  najbliższym terminie egzaminu.

 

lub

 

b)  Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe zatwierdzone przez PFRN dla kursów: "Pośrednik w obrocie Nieruchomościami" lub "Zarządca Nieruchomości" roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o  najbliższym terminie egzaminu.

 

      CENTRALNY REJESTR POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI:

PFRN uruchomi na stronie internetowej Centralny Rejestr składający się z rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz Zarządców Nieruchomości. W rejestrze będą figurować osoby, które uzyskają licencję PFRN. Każda osoba z licencją PFRN będzie miała swoje konto w rejestrze ze swoimi danymi, którymi będzie mogła zarządzać.  Profil osobowy będzie zawierać szereg danych o profesjonaliście, tak, aby klient korzystający z usług mógł uzyskać jak najwięcej interesujących go informacji na temat osoby, której zamierza powierzyć wykonanie usługi. Oprócz danych kontaktowych będzie możliwość zamieszczenia zdjęcia, opisu działalności, informacji na temat ubezpieczenia czy informacji na temat odbytych szkoleń. Zachęcamy Państwa do profesjonalnego uzupełniania danych o sobie w rejestrze PFRN. 

 

OKRES WAŻNOŚCI:

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN/Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest na okres trzech lat, od dnia wpisu do Rejestru. Po tym okresie należy odnowić licencję, żeby figurować w Centralnym Rejestrze Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Licencje będą odnawiane za pośrednictwem Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN. Przedłużanie terminu licencji ma na celu przede wszystkim aktualizację i prezentowanie w rejestrze osób, które faktycznie pracują w zawodzie.

 

KOSZTY:

Każda osoba, która wypełni wniosek na stronie rejestr.pfrn.pl o uzyskanie licencji pośrednika czy zarządcy nieruchomości będzie mogła ze swojego profilu wydrukować bezpłatnie licencję, którą będzie można pobrać w pliku PDF.

 

Dla osób zainteresowanych otrzymaniem licencji w formie papierowej, na eleganckim papierze z hologramem PFRN będzie taka możliwość po złożeniu przez nie zamówienia z poziomu swojego profilu osobowego w rejestrze.

 

Każda osoba, będzie mogła również zamówić pieczątkę Pośrednika lub Zarządcy PFRN.

 

 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU:

Zapraszamy do udziału w kursie "Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami", "Zarządca Nieruchomości" uprawniającym do zdobycia licencji PFRN.

 

Programy powstały na bazie profili kompetencyjnych opracowanych przez Europejską Radę Nieruchomości - CEPI z siedzibą w Brukseli.

 

Każdy uczestnik naszego kursu otrzyma praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik. Będziemy wskazywać również przepisy prawne, których znajomość ułatwi pracę na rynku nieruchomości jak również polecimy fachową literaturę.

 

Szczegółowe informacje: http://www.rspon.pl/podstrona-69-kurs_posrednika_i_zarzadcy_nieruchomosci___nowosc.html

 

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38157