Ubezpieczenie OC pośredników i zarządców nieruchomości na rok 2014
Niedziela 26.03.2023

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie nieruchomościami informuje, że na chwilę obecną nie ma jeszcze nowego Rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie ubezpieczenia OC pośrednika oraz zarządcy, na podstawie którego będą zawierane umowy na 2014 r.

 

Powstał projekt, który zawiera zapis „Umowy ubezpieczenia OC zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia”. RSPON jest w stałym kontakcie z naszym brokerem ubezpieczeniowym tj. Pierwszym Polskim Domem Brokerskim SAGA Brokers Sp. z o.o., który sprawdza możliwość zawierania przez pośredników/zarządców umów na 2014 jeszcze w grudniu „na starych zasadach”. Czekają w tej kwestii na opinię  prawników.

 

Jednocześnie informujemy, że Saga Brokers Sp. z o.o. przygotowując ofertę na 2014 r. rozpatruje w pierwszej kolejności utrzymanie wysokości składek dla członków Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN na niezmienionym poziomie.

 

W pierwszych rozmowach ubezpieczyciele deklarują, że nie zamierzają dokonywać znaczących zmian wysokości składek dla pośredników/zarządców z doświadczeniem, którzy do tej pory posiadali ubezpieczenie OC, ale ostateczną informację w sprawie wysokości składek uzyskamy od ubezpieczycieli po pojawieniu się ostatecznego tekstu nowego rozporządzenia.

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38257